Praktijk Amaranta voor mens en dier
                                                                                                                                       
         www.miekecoigne.com 
    


Dagelijks inspirerende Engelenboodschap 


Engelen zijn altijd om je  heen. Door de drukte van je leven is het niet altijd gemakkelijk om hun nabijheid te ervaren.


Engelen geven richtingwijzers, bemoedigen, troosten, laten ons ervaren dat we soms afgedwaald zijn van ons levenspad. Als kind ervoer ik de aanwezigheid van Aartsengel Michaël en werk elke dag met Hem samen. Het is mijn levenslange zielsopdracht om een verbinding te creëren tussen jou en de Engelen. De boodschappen die je ontvangt worden doorgegeven zoals ze zijn. Soms begrijp je na enige tijd wat de boodschap voor jou betekent, soms voel je onmiddellijk de essentie van de boodschap. 


Omdat het leven voor velen heel hectisch is, weinig tijd kunnen vrijmaken om te lezen, ontving ik de boodschap van Aartsengel Michaël ingesproken boodschappen aan te reiken die voor iedereen in deze tijd heilzaam zijn. Voor elke dag 1 krachtige boodschap. 


Wil je graag dat ik voor jou als bruggenbouwer met het Engelenrijk fungeer, dan mag je je volledige naam doorgeven via het contactformulier. 


Het bedrag van 1 Euro per ingesproken boodschap, met een representatieve Engelenkaart is jouw bijdrage. De energie van geven en ontvangen is op deze wijze in balans. 


Kies je voor jezelf 1 week? Wil je dit even uitproberen? Dat kan. Jij bent degene die beslist. 

Kies je onmiddellijk voor een maand, zonder verdere verplichtingen. Ook hierin mag je je vrij voelen.


Ik werk reeds jaren als Engelenmedium en bewustzijnswerker voor de Nieuwe Tijd voor mens en dier exclusief bij paragnost Eddie. 


Bijdrage voor een week: 7 Euro

Bijdrage voor een maand: 30 Euro