Coaching- en Gezondheidspraktijk Amaranta       www.miekecoigne.com 
    


Algemene voorwaarden / Disclaimer Ik werk als Alternatief therapeut met een aantal regels.

 U bent zelf te allen tijde verantwoordelijk voor acties en/of beslissingen naar aanleiding  van een consult/behandeling.

 U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de manier waarop u omgaat met de informatie die ik u tijdens een consult geef.

 Consulten zullen alleen plaatsvinden wanneer ik echt denk iets voor u te kunnen  betekenen.

 Daarnaast blijft u te allen tijde verantwoordelijk voor uw eigen welzijn en medische status.

 Bij wangedrag van de cliënt wordt een consult/behandeling stop gezet.

 Onder wangedrag wordt verstaan: lichamelijk en geestelijk geweld, oneerbaar gedrag,  seksuele intimidatie, zowel verbaal als lichamelijk.

 Bij het niet goed aanvoelen van een cliënt vindt er geen consult/behandeling plaats.

 In geval van een van de bovengenoemde situaties kunnen reiskosten niet op mij worden  verhaald.

 Tijdens een consult/behandeling zal ik zorgvuldig met ingebracht materiaal omgaan.

 Na afloop van het consult kunt u geen claims indiene
n.